8,973 thoughts on “calvin2

 1. Tanımlar. MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan tanımlar aşağıdadır: a) Ada bölüm krokisi: Düzenlemeye giren parsel sınırlarının, imar adaları ve yollarının, uygulama sonucu oluşan tescile tabi olmayan alanların, pafta bölümlemesinin ve düzenleme sınırının gösterildiği ölçekli krokidir.
  b) Arsa: İmar planı ve.

 2. Eczane Açma Maliyeti. Bir Eczane Açmak İçin Gereken Belgeler,
  eczane açma maliyeti ve gereken bazı şartlar vardır.
  Eczacılık Şube Müdürlüğü tarafından konulmuş kurallara uymak gerek.
  Aksi halde bir mekanın eczane olması için izin çıkması imkansız hale gelebiliyor
  Şimdi dilerseniz konuyu biraz daha açalım.