5,023 thoughts on “IMG_1361

  1. 1389 kuvvetlenmesinde, oylama usullerinde eyaletler arası yeknesaklığın olmaması10 ya
    da posta yoluyla oylama koullarını hafifleten düzenlemelerin seçimlerden çok kısa
    bir süre önce ihdas edilmesi11 gibi doğrudan yöntemin kendisiyle ilikilendirilmeyecek diğer faktörlerin de.