2 thoughts on “calvin

  1. Alparslan: Büyük Selçuklu Anadolu’nun kapılarını Türklere
    açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını
    tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır.
    Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli
    suikastçılar saldırır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.